Stručnjaci kažu da je smanjenje potrošnje crvenog mesa efikasnije protiv gasova staklene bašte nego da ne vozite automobil

Da li ste ikada razmišljali o tome da ne jedete meso? Ili barem da smanjite unos?

Savesni potrošači su oni koji brinu da je njihova hrana proizvedena čisto i da najmanje utiče na životnu sredinu - to je slučaj sa mnogim našim čitaocima. Da li ste ikada podigli svoju savest i pomislili na hamburger ili odrezak koji jedete svaki dan za ručak? Pored toga što crveno meso nije dobro za vaše zdravlje, tu su i važni ekološki problemi; ali prvo, hajde da razumemo životni ciklus proizvoda.

Животни циклус

Metodologija koja definiše ekološki profil proizvoda ili procesa je Procena životnog ciklusa (LCA), koja razume kakvu štetu ili koristi proizvodi donose životnoj sredini, od proizvodnje do odlaganja.

Kroz ovu procenu, moguće je izračunati ugljenični otisak – ukupnu količinu emisije gasova staklene bašte u različitim oblastima – hrane, koji se izražava u gramima ili tonama CO2eq (ekvivalent ugljen-dioksida) po funkcionalnoj jedinici.

Uticaj govedine na životnu sredinu je mnogo veći od uticaja piletine i svinjetine, jer koristi 28 puta više zemlje i 11 puta više vode od ovih sorti. „Jedenje manje crvenog mesa smanjilo bi ugljenični otisak više nego odustajanje od vožnje automobila“, kaže stručnjak Gidon Ešel, koji je vodio veliko istraživanje na ovu temu na Univerzitetu Jejl.

Velike količine žitarica i vode potrebne za uzgoj stoke su problematične, još više zbog zabrinutosti oko prehranjivanja dodatnih dve milijarde ljudi za koje se očekuje da će postati deo svetske populacije do 2050. godine.

Kontroverze

Smanjenje potrošnje mesa, kako Eshel predlaže, kako bi se pomoglo životnoj sredini ili sačuvale zalihe žitarica, bio je veoma kontroverzan argument.

Pitanje je: koliko je jak uticaj mesa u poređenju sa drugim proizvodima?

„Smanjenje subvencija za proizvodnju mesa bio bi najmanje kontroverzan način da se smanji njegova potrošnja“, kaže Ešel.

Istraživački tim je analizirao količinu zemlje, vode i azotnih đubriva potrebnih za proširenje proizvodnje mesa i uporedio to sa živinom, svinjama, jajima i mlečnim proizvodima. Zaključeno je da meso ima mnogo veći uticaj od svih ostalih, jer kao preživari goveda ne koriste efikasno hranu, trošeći energiju. Između 2% i 12% bruto energije koju potroši životinja troši se na proizvodnju i eliminaciju gasa metana.

„Samo deo hrane koju konzumira stoka prolazi u krvotok, tako da se deo energije gubi“, rekao je Ešel.

Hranjenje stoke žitom umesto travom pogoršava ovu neefikasnost, iako Eshel ističe da čak i goveda hranjena travom i dalje imaju veći uticaj na životnu sredinu od drugih životinjskih proizvoda.

Tim Benton, profesor na Univerzitetu u Lidsu, Velika Britanija, upozorava da je ovaj rad zasnovan na američkim nacionalnim podacima, koji daje mnogo potpuniju sliku od studija sprovedenih na određenim farmama. On dodaje da je stočarstvo ključ održivosti globalne proizvodnje hrane, jer „najveća mera koju bi ljudi mogli da preduzmu da smanje ugljični otisak ne bi bila da napuste automobile, već da jedu znatno manje mesa“.

Prema Marku Satonu, profesoru britanskog Centra za ekologiju i hidrologiju, „Vlade bi trebalo pažljivo da razmotre ovu studiju ako žele da poboljšaju ukupnu efikasnost proizvodnje i smanje uticaje na životnu sredinu. Za potrošače, poruka je: izbegavanje prekomerne konzumacije crvenog mesa dobro je za životnu sredinu.

Izvor: Yale School of Forestry and Environmental Studies i partneri