Porast dečijeg rada u poljoprivredi vođen je sukobima i katastrofama, kaže FAO

Trend ugrožava dobrobit miliona dece i podriva napore da se okonča glad i siromaštvo

Дечија радна снага

Posle godina stalnog pada, dečiji rad u globalnoj poljoprivredi je ponovo počeo da raste poslednjih godina, delimično podstaknut porastom sukoba i klimatskim katastrofama.

Ovaj zabrinjavajući trend ne samo da ugrožava dobrobit miliona dece, već i podriva napore za okončanje gladi i siromaštva u svetu, upozorila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) povodom Svetskog dana borbe protiv dečijeg rada.

Broj dece koja rade u poljoprivredi širom sveta znatno je porastao, sa 98 miliona u 2012. na 108 miliona danas, posle više od decenije neprekidnog pada, prema poslednjim procenama.

Dugotrajni sukobi i prirodne katastrofe klimatskog tipa, praćene prisilnom migracijom, primorale su stotine hiljada dece da rade.

Domovi u sirijskim izbegličkim kampovima u Libanu, na primer, skloni su pribegavanja dečijem radu kako bi obezbedili opstanak porodice. Deca izbeglice obavljaju različite poslove: rade na preradi belog luka, u plastenicima za proizvodnju paradajza ili skupljaju krompir, smokve i pasulj.

Često su izloženi višestrukim pretnjama, uključujući pesticide, neadekvatne sanitarne uslove na terenu, visoke temperature i umor na poslu koji zahteva veliki fizički napor tokom dužeg perioda.

Istovremeno, napori da se eliminiše dečiji rad u poljoprivredi suočavaju se sa stalnim izazovima zbog ruralnog siromaštva i koncentracije dečijeg rada u neformalnoj ekonomiji iu neplaćenom porodičnom radu.

Nula glad je moguća samo eliminacijom dečijeg rada

FAO tvrdi da je dečiji rad u poljoprivredi globalni problem koji šteti deci, poljoprivrednom sektoru i održava ruralno siromaštvo.

Na primer, kada su deca primorana da rade dugo, njihova spremnost da idu u školu i razvijaju svoje veštine je ograničena, što ometa njihovu sposobnost da pristupe pristojnim i produktivnim mogućnostima zapošljavanja kasnije u životu, uključujući poslove u modernizovanom poljoprivrednom sektoru.

„Verovatno je da deca koja dugo rade i dalje popunjavaju redove siromašnih i gladnih. Pošto njihove porodice zavise od njihovog posla, to lišava decu mogućnosti da idu u školu, što ih zauzvrat sprečava da dobiju pristojne poslove i prihode u budućnosti“, rekao je zamenik generalnog direktora FAO Danijel Gustafson.

„S obzirom da se više od 70% dečijeg rada u svetu odvija u poljoprivredi, od vitalnog je značaja integrisati ovaj problem u nacionalne poljoprivredne politike i rešiti ga na nivou domaćinstva. U suprotnom, siromaštvo i glad u ruralnim područjima će se još više pogoršati. Moramo da prekinemo ovaj začarani krug ako želimo da idemo ka ciljevima održivog razvoja (SDG). Nulta glad nije moguća bez nula dečijeg rada”.

  • Ciljevi održivog razvoja: šta su SDG

Prema FAO, troje od četvoro dece koja rade je u poljoprivredi. Od 2012. godine preko 10 miliona dece radi u poljoprivrednom sektoru.

Od 152 miliona dece radnika, većina (108 miliona) je zaposlena u poljoprivredi, stočarstvu, šumarstvu ili akvakulturi. Štaviše, oko 70% dečijeg rada je neplaćeni porodični rad, dok je učestalost dečijeg rada u zemljama pogođenim oružanim sukobima 77% veća od svetskog proseka.

Otprilike polovina ukupnog dečijeg rada u svetu je u Africi: 72 miliona — od svakog peto afričke dece — radi, a većina u poljoprivrednom sektoru. Sledi Azija, gde radi 62 miliona dece.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found