Brazilac malo zna o selektivnom prikupljanju i reciklaži, otkriva istraživanje

Anketa ukazuje na nedostatak informacija i efikasnih akcija, uprkos brizi za životnu sredinu

Reciklabilno smeće

Slika: Alfonso Navaro na Unsplash-u

Brazilci su zabrinuti za životnu sredinu i misle da je reciklaža važna, ali većina njih zna malo ili ništa o selektivnom prikupljanju i odlaganju otpada. Samo svaka četvrta osoba odvaja organski otpad koji se može reciklirati, a samo 35% intervjuisanih smatra da je lako pronaći informacije o tome kako selektivno prikupljanje treba da se vrši u njihovom gradu.

Ovo su rezultati Ibope istraživanja koje je po narudžbini pivara Ambev uradila poslednje nedelje maja. Telefonski je intervjuisano 1.816 ljudi u svim državama i Federalnom okrugu. Margina greške je 3 procentna poena, a nivo pouzdanosti je 95%. Cilj istraživanja je da se razume odnos između Brazilaca i smeća, kaže Filipe Barolo, menadžer za održivost u Ambevu.

88% ispitanika kaže da im je stalo do životne sredine, a 97% kaže da je reciklaža važna. S druge strane, u zemlji koja proizvede više od 1 kg smeća po stanovniku dnevno, 66% ispitanika zna malo ili ništa o selektivnom prikupljanju, a 39% stanovništva čak ne odvaja organski otpad od otpada koji se može reciklirati.

Šta Brazilci misle o smeću

 • 88% smatra da je briga o životnoj sredini jedna od najvećih briga danas, ali...
 • 15% misli da još jedna slamka neće napraviti razliku u svetu
 • 14% misli da još jedna šolja neće napraviti razliku u svetu

Šta je sa reciklažom

 • 98% smatra da je reciklaža važna za budućnost planete
 • 68% kaže da su oprezni kada kupuju proizvode sa ambalažom koja se može reciklirati, ali samo...
 • 35% smatra da je lako pronaći informacije o tome kako izvršiti selektivno prikupljanje u njihovom gradu

Reciklabilno smeće

Prema istraživanju, 68% ispitanika kaže da obraća pažnju prilikom kupovine i bira ambalažu koja se može reciklirati. Međutim, na pitanje o mogućnosti recikliranja materijala, odgovori ukazuju na dezinformacije. 77% zna da se plastika može reciklirati, ali samo 40% zna da se PET boce mogu reciklirati – i to plastične. Prema istraživanju, 64% zna da se staklo može reciklirati, a 50% zna da se i papir može reciklirati. Samo 5% ljudi zna da se dugotrajna ambalaža može reciklirati.

Odgovori o aluminijumu su takođe iznenađujući. Iako Brazil reciklira 97% aluminijuma koji troši, samo 47% intervjuisanih ljudi zna da se ovaj materijal može reciklirati. Takođe o povratnoj ambalaži ispitanici znaju malo ili ništa – 72% je u ovoj grupi.

Ideja Ambeva je da se poveća količina povratnih i recikliranih kontejnera, a istraživanje je pokazalo da komunikacija u tom pogledu tek treba da se poboljša. Bez podrške i učešća krajnjeg potrošača, poslovne inicijative veoma malo vrede. Ambev je lansirao prvi 100% reciklirani PET na brazilsko tržište 2012. godine i trenutno je 56% Guaraná Antarctica flaša napravljeno od ove vrste ambalaže. Danas se oko 33% ukupne proizvodnje Ambeva PET proizvodi od recikliranog materijala, prema kompaniji.

Da biste saznali više o reciklaži, selektivnom prikupljanju i odvajanju smeća, pogledajte video snimke i članke u nastavku:

 • Reciklaža: šta je to i zašto je važno
 • Šta je selektivno prikupljanje?
 • Odvajanje smeća: kako pravilno odvojiti smeće
 • Da li se može reciklirati ili ne?
 • Boje selektivnog sakupljanja: reciklaža i njena značenja
 • Šta je organski otpad i kako ga reciklirati kod kuće
 • Šta je kompost i kako ga napraviti
 • Kako smanjiti plastični otpad u svetu? Pogledajte nezamenljive savete
 • Shvatite uticaj plastičnog otpada na životnu sredinu na lanac ishrane