Sektor 2.5: inovativno poslovanje za društvene

Sektor 2.5 obuhvata inovativne načine preduzetništva, osmišljene sa ciljem da se traže načini za ublažavanje društvenih problema koji proističu iz siromaštva

zanat, žene, instinkt

Sektor 2.5 (ili „sektor dva i po“) je terminologija koju su usvojili neki stručnjaci da bi pokušali da definišu segment koji se smatra novim i inovativnim u privredi. Nazvan je po nameri da kombinuje predloge iz drugog i trećeg sektora, predlažući na taj način model koji harmonizuje inteligentno i efikasno upravljanje kompanijama (koji se odnose na drugi sektor), sa glavnim ciljem da se obezbedi ekvivalentan prinos u društvenoj koristi ( namena trećeg sektora).

Na ovaj način, akcije koje promoviše sektor 2.5 su vođene društvenim ciljevima, ali su i profitno orijentisane. Najveća prednost ovih akcija u odnosu na NVO (asocijacije trećeg sektora) je upravo mogućnost rasta i dobijanja investicija.

Živimo u vremenu koje je obeleženo krajnjom nejednakošću, a pored toga, primećujemo i duh konkurentnosti, koji se stalno neguje, posebno u poslovnom i privatnom sektoru. Konkurentnost koju obično generiše drugi sektor dodatno podstiče pogoršanje ovih društvenih nepravdi.

U ovom kontekstu, može zvučati ili kao utopija ili kao neophodnost, zamisliti profitabilne projekte koji svoj profit ulažu isključivo i integralno u svrhu iskorenjivanja štetnih uticaja uzrokovanih siromaštvom.

U ovom članku ćemo objasniti kako je ovaj koncept nastao u svetu i koje su njegove primene. Takođe ćemo razgovarati o tome kako se širi i materijalizuje, dobijajući na značaju u različitim inicijativama i vladama.

Razumeti poreklo koncepta

Sedamdesetih godina, Muhamed Junus, tada profesor na Univerzitetu u Daki – Bangladeš, bio je dirnut ekstremnim siromaštvom u kojem su živele mnoge porodice u regionu i teškoćama da dobiju bankovnu pomoć.

Budući da nisu imali garancije da ponude u zamenu za transakcije, većina porodica i radnika u nevolji ostala je bez zaštite, a oni koji su uspeli da dobiju kredit morali su da se nose sa visokim kamatama koje banke primenjuju kao uslov za kredite. Tako lokalni radnici, uglavnom iz ruralnih sredina, nisu bili u mogućnosti da priušte kupovinu materijala i proizvoda koji bi povećali njihove usluge i prodaju.

U tom kontekstu, idealista Junus, koji veruje da svako ljudsko biće ima snažan instinkt za opstanak i samoodržanje, sposoban da pomogne da se zaobiđu najrazličitije situacije, branio je da ako bi se ovim ljudima ponudili resursi, čak i u malim količinama , to bi rezultiralo efektivnim poboljšanjem njihovih životnih uslova. Pošto bi za njega najefikasniji način da se pomogne siromašnima bio da podstakne ono što već imaju najjače: njihov instinkt.

Motivisan idealima pravde, ovaj učitelj je izveo eksperiment u kojem je dao na zajam manji iznos novca grupi žena iz unutrašnjosti Bangladeša, sa glavnim ciljem da im pomogne da kupe sirovinu za izradu rukotvorina. Kao rezultat toga, sve žene koje su dobile kredit bile su u mogućnosti da plate svoje rate i kamatu u dogovorenom roku, uz još uvek malu profitnu maržu.

zanat, siromaštvo, instinkt

Ovo iskustvo se pokazalo veoma uspešnim. Bila je to spoznaja da je moguće da se ovaj testirani proces reprodukuje u nedogled, dokazujući da je to povoljan sistem za obe strane, otvarajući vrata za nastanak inovativnih biznisa socijalne i inkluzivne prirode. To je takođe bio ključni momenat obeležen pojavom novih diskusija i važnih koncepata, kao što su termini „mikrokredit“ i „socijalno preduzeće“.

Osamdesetih godina prošlog veka, kao rezultat Junusovih ideja i iskustava, nastao je „.Grameen Bank“, koja je u suštini namenjena najsiromašnijim i priznata širom sveta kao ruralna banka. Zasnovan je na konceptu mikrokredita ("grameencredit”) i drži kao svoje glavne ciljeve da garantuje koncepciju kredita kao osnovnog ljudskog prava (sa niskim kamatama i malo birokratije za davanje kredita) i da efikasno pomogne porodicama u siromaštvu.

Stoga je vizionarski predlog ovih porodica bio da se stvore nove mogućnosti „samozapošljavanja“ za nesigurne nezaposlene u ruralnom Bangladešu, obezbeđujući aktivnosti koje bi generisale kontinuirani prihod. Okupljanje ljudi, posebno siromašnijih žena, unutar naprednog organskog sistema koji bi mogli sami da razumeju i upravljaju njime.

Danas the Grameen Bank slavi se kao pionirska inicijativa u sektoru 2.5. I, zahvaljujući svom radu i uspehu u iskorenjivanju siromaštva u Bangladešu, Muhamed Junus je priznat širom sveta kao dobitnik Svetske nagrade za hranu (1994) i dobitnik Nobelove nagrade za mir (2006).

Šta je socijalno preduzeće?

Pojam socijalnog preduzeća (ili biznisa) jedan je od najvažnijih koncepata u okviru inovativnog modela koji predlaže sektor 2.5.

  • Šta je socijalno preduzetništvo?

To su organizacije koje pripadaju drugom sektoru, ali kojima je glavni cilj pružanje društvene koristi. Koncept je osmislio i utemeljio Muhamed Junus, a duboko je povezan sa najmanje tri ključna pitanja: ljudskom prirodom, siromaštvom i samoodrživošću preduzeća.

Standard socijalnog preduzeća, usvojen sa Bankom gramen u Bangladešu je bilo transformativno. Nastojeći da postigne specifične društvene ciljeve, pokazao je da kompanija ne mora da ima generisanje profita kao svoju jedinu svrhu.

  • Ekonomija solidarnosti: šta je to?

Stoga, da bi se ovaj koncept pravilno razumeo, potrebno je uzeti u obzir složenost porekla i društvenih posledica siromaštva, a za osnovu uzeti višedimenzionalno razumevanje ljudske prirode, odnosno drugačije od onog koje predlaže aktuelna ekonomska teorija. (u kojoj bi ljudska sreća bila povezana sa finansijskim uspehom).

Potreba da socijalno preduzeće bude samoodrživo (sposobno da generiše dovoljno prihoda za pokrivanje sopstvenih troškova) je takođe fundamentalno. Tako da deo prihoda koji ostvare ove kompanije ulažu u sopstveno širenje, a drugi deo izdvaja za povremene troškove. Preduzeće, dakle, ostvaruje profit, ali ga investitori ne prisvajaju (osim u povratu prvobitne investicije).

Princip maksimizacije profita (koje podstiče drugi sektor) se zatim zamenjuje principom društvene koristi (podstiče treći sektor). Baviti se samoodrživim projektom koji ima veliki potencijal rasta i širenja za preduzetnika, budući da profit ostaje u kompaniji, a za društvo zbog pogodnosti i usluga koje nudi. Tako se ove kompanije razvijaju kao istinski transformatori u svetu.

Međutim, mora se voditi računa da se ne pomešaju koncepti 'socijalnog preduzeća' i 'korporativnih društvenih akcija'. Društvene akcije preduzeća karakteriše ulaganje ili alokacija dela poslovnog profita za podršku socijalnim projektima koji koriste siromašnoj populaciji. Socijalno preduzeće je, s druge strane, preduzeće osmišljeno sa osnovnim ciljem da se okonča društveni problem koji proističe iz siromaštva, u potpunosti koristeći profit kompanije u tu svrhu.

  • Šta su uticajni biznisi

Kako su se ovi koncepti izdvojili širom sveta?

Između 1990-ih i početka 2000-ih, različite zemlje su pokrenule poslovne modele dizajnirane na osnovu društvenih preduzeća i sektora 2.5.

Osnovan 1995. godine, Grameen Shakti (Grameen Energia), obezbeđuje uslove za proizvodnju efikasnijih šporeta, solarne energije, biogasa i organskog đubriva za ruralno stanovništvo Bangladeša.

Prvo iskustvo koje je prijavljeno u razvijenoj zemlji dogodilo se u Ujedinjenom Kraljevstvu 2002. godine i uključivalo je dve organizacije: „Koalicija socijalnih preduzeća“, organizacija za podsticanje istraživanja i „Jedinica za društvena preduzeća“, koji je nastojao da promoviše socijalna preduzeća.

Ministarstvo industrije i trgovine UK je 2004. godine uspostavilo pravne forme povezane sa engleskim konceptom društvenog poslovanja, tzv. Kompanija od interesa zajednice (CICs).

U Sjedinjenim Državama, najpoznatije iskustvo dogodilo se 2007. To je bio rasplet Grameen Bank, koju je osnovao Junus u Bangladešu. O 'Grameen America’ otvorena u Kvinsu da bi obezbedila male, neobezbeđene kredite lokalnim ženama koje su želele da pokrenu skromne poslove ili prošire postojeće.

Još jedno izuzetno iskustvo dogodilo se sa Grameen Danone, osnovana 2006. godine. Ova kompanija proizvodi vrstu jogurta obogaćenu svim mikronutrijentima neophodnim za zdrav razvoj deteta. Proizvod se prodaje po drugačijoj ceni, što omogućava pristup najsiromašnijem stanovništvu. Zanimljivo, pošto vlasnici ne mogu povući dividende, profit od Grameen Danone u potpunosti se ocenjuje brojem dece koja su u datoj godini prevazišla pothranjenost.

Dobija snagu u Brazilu

U Brazilu su iskustva i dalje malo ograničenija.

Najveći primer je kompanija Artemísia, osnovana 2004. godine, pionir društvenog poslovanja u zemlji. Nastao je sa ciljem da privuče i obuči kvalifikovane ljude da rade na razvoju ovog novog poslovnog modela, nudeći praktičnu obuku i podržavajući društvena preduzeća. Na ovaj način aktivno doprinosi artikulaciji kritične mase i razvoju društvenih preduzeća u Brazilu.

Međutim, uprkos naporima i pozitivnim rezultatima, ovaj model i dalje generiše neke greške kada se leči u Brazilu.

Kao što je već pomenuto, postoji mogućnost brkanja koncepata društvenog poslovanja sa posvećenošću kompanija da inkorporiraju društveno i ekološki ispravne akcije, pri čemu je ovo drugi ključni element u potrazi za održivošću. A, pošto je održivost, zauzvrat, obavezna tema u poslovnom okruženju ovih dana, to izaziva nalet kompanija da se prilagode novim zahtevima koje nameću svi stejkholderi. Često, u ovoj trci, konkurentnost između kompanija na kraju preovladava i aktivnosti mogu završiti da se sprovode bez usklađivanja koncepata, planiranja i prethodnih studija uticaja i efektivnih rezultata.

Štaviše, nacionalni poslovni i društveni kontekst se istorijski razlikuju od evropskog i američkog konteksta. Stoga je za implementaciju ovog inovativnog modela, koji je predložio „sektor dva i po“, neophodno identifikovati moguće poteškoće i potencijale brazilskog poslovnog scenarija.

Pogledajte video koji je prvobitno objavilo zajedničko preduzeće Danone-Grameen. U njemu Muhamed Junus na jednostavan i jasan način objašnjava ideale i ciljeve koje predlaže socijalno preduzeće.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found