Brazil je 4. najveći proizvođač plastičnog otpada u svetu i reciklira manje od 2%

Studija koju je sproveo WWF (Svetski fond za prirodu) pokazuje da naša zemlja proizvodi 11 miliona tona plastičnog otpada godišnje - i da većina završi bez pravog odredišta

Kornjača sa plastičnim smećem

Slika: Troy Mayne/WWF

Globalna kriza zagađenja plastikom će se samo pogoršati ako svi akteri u lancu vrednosti plastikom ne preuzmu odgovornost za stvarnu cenu materijala po prirodu i ljude, upozorava se u danas objavljenom izveštaju WWF (Svetskog fonda za prirodu). Nova studija, „Rešavanje plastičnog zagađenja: Transparentnost i odgovornost“, pojačava hitnost globalnog sporazuma o suzbijanju zagađenja plastikom.

O predlogu ovog globalnog sporazuma glasaće se na Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA-4), koja će se održati u Najrobiju, Kenija, od 11. do 15. marta. Prema studiji WWF-a, više od 104 miliona tona plastike zagadiće naše ekosisteme do 2030. ako ne dođe do promena u našem odnosu sa materijalom.

U februaru je WWF pokrenuo peticiju da izvrši pritisak na globalne lidere da podrže ovaj pravno obavezujući sporazum o zagađenju mora plastikom u UNEA-4, koji je do sada privukao 200.000 potpisa širom sveta. Da biste učestvovali u peticiji, idite na: bit.ly/OceanoSemPlastico

Prema studiji koju je objavio WWF, količina plastike koja svake godine iscuri u okeane je približno 10 miliona tona, što je ekvivalentno 23.000 aviona Boeing 747 koji sleću u mora i okeane svake godine – ima ih više od 60 dnevno. . Ovim tempom, do 2030. godine naći ćemo ekvivalent od 26.000 plastičnih boca u moru po km2, otkriva studija koju je sproveo WWF.

„Naš trenutni način proizvodnje, korišćenja i odlaganja plastike je u osnovi bankrotirao. To je sistem bez odgovornosti i trenutno funkcioniše na način koji praktično garantuje da sve veće količine plastike iscure u prirodu“, kaže Marko Lambertini, generalni direktor međunarodnog WWF-a.

Prema studiji, „Plastika nije sama po sebi štetna. To je izum koji je napravio čovek koji je doneo značajne koristi za društvo. Nažalost, način na koji su se industrije i vlade bavile plastikom i način na koji ju je društvo pretvorilo u jednokratnu jednokratnu upotrebu pretvorilo je ovu inovaciju u globalnu ekološku katastrofu.

Otprilike polovina svih plastičnih proizvoda koji danas zagađuju svet nastala je nakon 2000. Ovaj problem je star samo nekoliko decenija, a ipak je 75% sve plastike ikada proizvedene već odbačeno.”

U Brazilu

Brazil je, prema podacima Svetske banke, 4. najveći proizvođač plastičnog otpada u svetu sa 11,3 miliona tona, odmah iza SAD, Kine i Indije. Od ovog ukupnog iznosa prikupljeno je više od 10,3 miliona tona (91%), ali se samo 145 hiljada tona (1,28%) stvarno reciklira, odnosno preradi u proizvodnom lancu kao sekundarni proizvod. Ovo je jedna od najnižih stopa u istraživanju i znatno ispod globalnog proseka za reciklažu plastike, koji iznosi 9%.

Čak i delimično prolazeći kroz postrojenja za reciklažu, postoje gubici u odvajanju vrsta plastike (iz razloga kao što su kontaminacija, višeslojnost ili niske vrednosti). Na kraju, odredište 7,7 miliona tona plastike su deponije. A još 2,4 miliona tona plastike se neredovno, bez ikakvog tretmana, odlaže na otvorene deponije.

Istraživanje koje je sproveo WWF na osnovu podataka Svetske banke analiziralo je odnos sa plastikom u više od 200 zemalja i istaklo da Brazil proizvede u proseku oko 1 kilogram plastičnog otpada po stanovniku svake nedelje.


Proizvodnja i reciklaža plastike u svetu

Brojevi u tonama

plastično smeće

Izvor: WWF / Svjetska banka (What a Waste 2.0: Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050)

*Ukupna vrednost plastičnog otpada odloženog u čvrsti gradski otpad, industrijski otpad, građevinski otpad, elektronski otpad i poljoprivredni otpad, u proizvodnji proizvoda za godinu dana.


„Vreme je da promenimo način na koji vidimo problem: postoji ogromno curenje plastike koje zagađuje prirodu i ugrožava život. Sledeći korak za konkretna rešenja je zajednički rad kroz zakonske okvire koji pozivaju na akciju odgovorne za nastali otpad. Tek tada će doći do hitnih promena u lancu proizvodnje svega što konzumiramo“, kaže Maurisio Voivodić, izvršni direktor WWF-Brazil.

Socio-ekološki uticaj

Zagađenje plastikom utiče na kvalitet vazduha, zemljišta i sistema vodosnabdevanja. Direktni uticaji su povezani sa globalnom neregulacijom tretmana plastičnog otpada, gutanjem mikro i nanoplastike (nevidljivo za oči) i kontaminacijom zemljišta otpadom.

Spaljivanjem ili spaljivanjem plastike u atmosferu se mogu osloboditi toksični gasovi, halogeni i azot-dioksid i sumpor-dioksid, koji su izuzetno štetni po ljudsko zdravlje. Odlaganje na otvorenom takođe zagađuje vodonosne slojeve, vodena tela i rezervoare, izazivajući povećane respiratorne probleme, srčana oboljenja i oštećenje nervnog sistema izloženih ljudi.

U zagađenju zemljišta, jedan od zlikovaca je mikroplastika iz pranja veša u domaćinstvu i nanoplastika iz kozmetičke industrije, koja se na kraju filtrira u gradskom sistemu za prečišćavanje vode i slučajno koristi kao đubrivo, usred mulja zaostalih otpadnih voda. Kada se ne filtriraju, ove čestice se ispuštaju u životnu sredinu, povećavajući kontaminaciju.

Mikro i nanoplastiku ljudi još uvek konzumiraju unosom soli, ribe, uglavnom školjki, dagnji i ostriga. Studije pokazuju da je 241 od 259 boca vode takođe kontaminirano mikroplastikom. Iako alarmantni, dugoročni uticaji ove izloženosti ljudi su još uvek malo poznati.

Iako još uvek postoji malo studija o uticaju gutanja plastike od strane ljudi i drugih životinjskih vrsta, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2018. godine objavila da je razumevanje efekata mikroplastike u vodi za piće važan korak za merenje uticaja plastike. zagađenje na ljude.

Na putu ka rešenjima

WWF studija takođe ukazuje na moguća rešenja i puteve koji mogu da stimulišu stvaranje kružnog plastičnog lanca vrednosti. Dizajniran za svaku kariku u sistemu, koji uključuje proizvodnju, potrošnju, odlaganje, tretman i ponovnu upotrebu plastike, predložena neophodna briga nudi smernice za javni i privatni sektor, industriju reciklaže i krajnjeg potrošača, tako da svi troše manje plastike. virgin (nova plastika) i uspostavite kompletan kružni lanac. Glavne tačke predloga su:

Svaki proizvođač je odgovoran za svoju proizvodnju plastike

Tržišna vrednost devičanske plastike nije stvarna jer ne kvantifikuje štetu nanetu životnoj sredini i ne uzima u obzir ulaganja u ponovnu upotrebu ili reciklažu. Potrebni su mehanizmi kako bi se osiguralo da cena devičanske plastike odražava njen negativan uticaj na prirodu i društvo, što bi podstaklo korišćenje alternativnih i ponovo korišćenih materijala.

Nema curenja plastike u okeanima

Na cenu reciklaže utiču nedostatak sakupljanja i faktori poput nepouzdanog otpada, odnosno mešanog ili kontaminiranog. Naknade za naplatu će biti veće ako odgovornost za pravilno odlaganje bude stavljena na kompanije koje proizvode plastične proizvode, a ne samo na krajnjeg potrošača, jer će oni biti podstaknuti da traže čistije materijale od dizajna do odlaganja.

Ponovna upotreba i reciklaža su osnova za upotrebu plastike

Reciklaža je isplativija kada se proizvod može ponovo koristiti na sekundarnom tržištu. Drugim rečima, uspeh ovog procesa zavisi od vrednosti kojom se ova plastika trguje i njenog obima (što omogućava zadovoljavanje industrijskih zahteva). Cena u velikoj meri zavisi od kvaliteta materijala, a ovaj kvalitet se može garantovati kada u plastici ima malo nečistoća, a kada je ujednačena – najčešće iz istog izvora. Sistem razdvajanja koji uključuje kompanije koje proizvode plastiku pomaže da ova uniformnost i zapremina budu održivi, ​​povećavajući šansu za ponovnu upotrebu.

Zamenite upotrebu prvobitne plastike recikliranim materijalima

Plastični proizvodi iz jednog izvora sa malo aditiva smanjuju troškove upravljanja otpadom i poboljšavaju kvalitet sekundarne plastike. Stoga su dizajn i materijal proizvoda od suštinskog značaja za smanjenje ovog uticaja, a kompanije su odgovorne za rešenja.

Smanjenje potrošnje plastike rezultira većim izborom materijala koji služe kao opcija za devičansku plastiku, osiguravajući da njena cena u potpunosti odražava njenu cenu u prirodi i na taj način obeshrabruje model za jednokratnu upotrebu. „Stvaranje kružnog plastičnog lanca vrednosti zahteva poboljšanje procesa odvajanja i povećanje troškova odlaganja, podsticanje razvoja struktura za tretman otpada“, kaže Gabriela Yamaguchi, direktorka za angažovanje u WWF-Brasil.

Biodiverzitet

Procenjuje se da je plastični otpad u zemljištu i rekama čak i veći nego u okeanima, što utiče na živote mnogih životinja i kontaminira mnoge ekosisteme, koji sada pokrivaju četiri kraja sveta – uključujući Antarktik.

„U Brazilu je većina morskog otpada koji se nalazi na obali plastična. Poslednjih decenija porast potrošnje ribe je povećan za skoro 200%. Istraživanje sprovedeno u zemlji pokazalo je da morski plodovi imaju visoku stopu teških toksina nastalih iz plastike u svom telu, te da postoji direktan uticaj plastike na zdravlje ljudi. Čak i kolonije korala – koje su „podvodne šume“ – umiru. Važno je zapamtiti da su okeani odgovorni za 54,7% ukupnog kiseonika na Zemlji“, kaže Ana Karolina Lobo, menadžer programa za Atlantik i morske šume WWF-a u Brazilu.

Stvorena kao praktično rešenje za svakodnevni život i rasprostranjena u društvu od druge polovine 20. veka, plastika odavno privlači pažnju zagađenjem koje stvara, budući da materijal, napravljen uglavnom od nafte i gasa, sa hemijskim aditivima, uzima otprilike 400 godina da se potpuno razgradi u prirodi.

Procene pokazuju da je od 1950. godine više od 160 miliona tona plastike deponovano u svetskim okeanima. Ipak, studije pokazuju da plastično zagađenje u kopnenim ekosistemima može biti najmanje četiri puta veće nego u okeanima.

Glavne štete koje plastika nanosi prirodi mogu se navesti kao gutanje, gutanje i oštećenje staništa.

Gušenje životinja komadima plastike zabeleženo je kod više od 270 životinjskih vrsta, uključujući sisare, gmizavce, ptice i ribe, koje izazivaju akutne, pa čak i hronične povrede, pa čak i smrt. Ovo usko grlo je sada jedna od najvećih pretnji očuvanju divljih životinja i biodiverziteta.

Gutanje plastike zabeleženo je kod više od 240 vrsta. Većina životinja razvija čireve i probavne blokade koje rezultiraju smrću, jer plastika često ne može da prođe kroz njihov probavni sistem.

Težina u ekonomiji

Zagađenje plastikom nanosi štetu globalnoj ekonomiji više od 8 milijardi dolara. Istraživanje UNEP-a – Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – ističe da su glavni sektori koji su direktno pogođeni ribarstvo, pomorska trgovina i turizam. Dok plastični otpad u okeanima šteti čamcima i brodovima koji se koriste u ribarstvu i pomorskoj trgovini, plastika u vodama je smanjila broj turista u izloženijim područjima, kao što su Havaji, Maldivi i Južna Koreja.

Preuzmite celu studiju na portugalskom.