Šta je svesna potrošnja?

Promena navika i pritisak na održivije društvo su osnove svesne potrošnje

Svesna potrošnja

Slika Fikri Rasyid od Unsplash-a

Prvi korak da se razume šta je svesna potrošnja jeste da shvatimo da potrošnja svega i svačega, bilo proizvoda ili usluge, donosi pozitivne i negativne posledice. Čin konzumiranja utiče ne samo na ko kupuje, već i na životnu sredinu, privredu i društvo u celini. Zato je toliko važno da razmislimo o našim potrošačkim navikama, da budemo svesni stvarne potrebe za onim što konzumiramo i mogućih uticaja koje kupovina može da izazove.

Proizvodnja manje otpada, poznavanje porekla i proizvodnih procesa proizvoda koje kupujemo i poznavanje uticaja koji oni izazivaju tokom svog životnog veka, od ekstrakcije sirovina do konačnog odlaganja, neki su od stavova koji su deo svesne potrošnje. Ovaj pažljiv pogled na eksternalije potrošnje je takođe ono što omogućava svesnom potrošaču da zahteva promene od vlade. Saznajte više o tome „Šta su pozitivne, a šta negativne eksternalije?“

Pošto je potrošač krajnji kraj proizvodnog ciklusa, ovo su neki od stavova koji se mogu usvojiti da bi se smanjio uticaj naše potrošnje na životnu sredinu. Drugim rečima, svesna potrošnja, koja se naziva i održiva potrošnja, nije ništa drugo do konzumiranje bolje – to je drugačija potrošnja, vezana za paradigmu ponašanja trenutne potrošnje, koja traži samo brzo zadovoljstvo i profit (sa stanovišta kompanija) , ne uzimajući u obzir ekološke posledice.

Prema Institutu Akatu, koji radi na podizanju svesti i mobilisanju društva o ovoj temi, savesni potrošači znaju da imaju veliku moć u svojim rukama kada biraju proizvod i proizvodnu kompaniju i mogu svoju kupovinu da transformišu u čin prepoznavanja dobrog održivog praksi. Sve ovo počinje prethodnom analizom potreba: da li zaista moram da kupim?

Ako odluči da, potrošač mora definisati karakteristike koje su mu potrebne u proizvodu, razmisliti o tome kako će kupiti, izabrati proizvođača u skladu sa svojom društveno-ekološkom odgovornošću u proizvodnji, optimizovati upotrebu proizvoda tako da ima duže vek trajanja i konačno definisati odgovarajući način odlaganja. Tek tada, donoseći svesne odluke u svakoj od ovih faza, potrošač će moći da uporedi i izabere najbolju opciju.

Na ovaj način moguće je minimizirati uticaje naše potrošnje na planetu, jer svaka stavka utiče na ceo ekosistem, jer za svoju proizvodnju troši vodu, energiju, naftu i druge sirovine. Svaki novi kupljeni proizvod predstavlja dodatni trošak prirodnih i ljudskih resursa, pored odlaganja predmeta koji zamenjuje. Svesna potrošnja je deo svakog društva koje ceni održivi razvoj i važan je korak ka izgradnji kružne ekonomije.

Svetska potrošnja je, pored toga što je loše raspoređena, van kontrole: oko 20% svetske populacije troši 80% svih proizvoda i usluga na planeti, prema Institutu Akatu. I svake godine više od 150 miliona novih potrošača ulazi na tržište. Ova procena pokazuje da ćemo u narednih 20 godina imati tri milijarde ljudi koji će trošiti hranu, kupati se duže nego što je potrebno, obožavati prozore tržnih centara, čekati u redovima u prodavnicama i kupovati na mreži.

Kampanja protiv bacanja hrane

Slika: Brošura za kampanju „1/3 svega što kupite završiće u smeću“ Instituta Akatu. Otkrivanje.

Ovaj model nije dugoročno održiv i već je pokazao svoje posledice, bilo da se radi o klimatskim promenama ili pitanju deponija koje se akumuliraju u zemljama poput Kine, Indije i Bangladeša. Planirana zastarelost i druge strategije komercijalnog marketinga su suprotne od svesne potrošnje i moramo biti veoma oprezni da ne upadnemo u ove zamke.

Pored toga što igra svoju ulogu kao konačna karika u proizvodnom lancu, veoma je važno da savestan potrošač pokrije postupke državnih organa. Samo održivije delovanje na individualnom nivou nije dovoljno da bi svet promenio svoju logiku proizvodnje i potrošnje; potrebno je delovati kao celina, objaviti uzrok, zahtevati zakone koji regulišu proizvodne procese i supstance dozvoljene u predmetima svakodnevne upotrebe. Zahtevati, kao građanin, da vlade i kompanije ulože snagu u korist ljudi, a ne samo u neobuzdani profit. Zahtevajte podsticanje nove ekonomije.

Ovo je tema video snimka Priča o promeni, iz serije Priča o stvarima, kreirala Annie Leonard. Проверити: